Available courses

Pagrindinės sąvokos

Slenkamasis judėjimas

Tolyginis judėjimas

Tolygiai greitėjantis judėjimas

Judėjimas apskritimu

Šioje interaktyvioje virtualioje aplinkoje galima dirbti įtvirtinant rašybos, skyrybos, kūrybinius gebėjimus. Sūlau tai daryti kiekvieną dieną, po savaitę skiriant kiekvienai temai.

Mokymo priemonė skirta  apibūdinti atomo sandarą ir cheminius ryšius, remiantis periodinėje elementų lentelėje pateikta informacija, klasifikuoti ir apibūdinti chemines reakcijas pagal šiluminį efektą, apibūdinti cheminių reakcijų greitį ir katalizatorių svarbą, apibūdinti cheminių reakcijų grįžtamumą ir cheminę pusiausvyrą, apibūdinti oksidacijos-redukcijos reakcijas ir nurodyti jų taikymo praktikoje galimybę.

Mokymo priemonė skirta įtvirtinti organinės chemijos žinias, organinių junginių fizikines ir chemines savybes bei tarpusavio ryšį.

Mokymo priemonė skirta įtvirtinti neorganinės chemijos žinias, nemetalų ir jų junginių fizikines ir chemines savybes bei tarpusavio ryšį.

Mokymo priemonė skirta įtvirtinti neorganinės chemijos žinias, neorganinių junginių (oksidų, rūgščių, hidroksidų ir druskų) fizikines ir chemines savybes bei tarpusavio ryšį.

Mokymo priemonė skirta įtvirtinti  8 klasės chemijos žinias.

Mokymo priemonė skirta įtvirti chemijos uždavinių sprendimą.